Våre produkter

Vitenskapelig og pedagogisk grunnlag

BonoLingos produkter er dypt forankret i de pedagogiske teoriene til en rekke berømte psykologer og lingvister, som Lev Vygotskij, Stephen Krashen, Merrill Swain og mange andre.

Grunntanken bak BonoLingos læremidler er at de oppmuntrer til læring i en sosial setting, i mindre grupper og sammen med likeverdige. BonoLingos læremidler gjør elevene, studentene og andre innlærere i stand til å være både lærere og innlærere samtidig. Dermed senker BonoLingos læremidler terskelen for aktiv deltakelse og øker deltakernes mestringsfølelse og motivasjon.

Ved å få elever og studenter til også å kunne være hverandres lærere, muliggjør BonoLingos læremidler gruppearbeid og gruppelæring uten at det er nødvendig med hjelp og veiledning fra en («ekte») lærer. Dermed kan læreren fokusere på andre oppgaver, elever eller studenter.

Nedenfor følger en presentasjon av de forskjellige læremidlene våre:

BonoLingo

BonoLingo er et morsomt og sosialt spill som får deg til å snakke på et språk du ennå ikke har lært! Du må «say it to play it» – si ordet for å få spille det. Eller skanne det for å lære det – og kanskje vinne det neste runde!

BonoLingo bygger et vokabular hos spillerne; først et reseptivt vokabular, deretter et produktivt vokabular. Når spillerne har lært seg vokabularet i temaer de har spilt i BonoLingo, kan de begynne å spille de samme temaene i BONO (se nedenfor), for å bruke og repetere vokabularet, slik at det fester seg i spillernes produktive vokabular.

BonoLingo (og BONO) er effektivt for å øke vokabularet hos både første- og andrespråksinnlærere.

BONO

BONO er et morsomt og sosialt spill som får deg til å snakke på et nytt språk. Du må «say it to play it» – si ordet for å få spille det. Eller skanne det for å lære det – og så forhåpentlig spille det neste runde! 

BONO finnes i en hel rekke forskjellige temaer – og hvert ord/term er illustrert og med lyd for å sikre at spillerne lærer seg riktig uttale.

BONO (og BonoLingo) er effektivt for å øke vokabularet hos både første- og andrespråksinnlærere.

koopl

koopl er et morsomt og sosialt kortspill som øker kunnskapen din. Du må «say it to play it» – si hva som er på kortet, for å få spille det. Eller skanne det for å lære det – og kanskje vinne det neste runde!

koopl er tilgjengelig for en hel rekke temaer – og hvert ord/term er illustrert slik at det er lett gjenkjennelig «i den virkelige verden», for eksempel på en ekskursjon. Ved å spille koopl kan du lære mer og forbedre deg i matematikk, naturfag, geografi, historie, kultur og biologi (og mange flere)!

Travelingo

Uansett hvor du skal: Husk ord for reisen! Travelingo er kortspillet for turisten som er interessert i og har respekt for den lokale kulturen.

Å kunne et grunnleggende ordforråd på reisen er ikke bare nyttig, men det viser også respekt for lokalbefolkningen og -kulturen. Hver Travelingo-pakke gir deg og reise- eller spillerpartneren ca. 50 vanlige og nyttige ord, termer eller fraser innen forskjellige temaer, slik som Mat og drikke, Å reise rundt og Nyttige fraser.

Travelingo er det perfekte spillet å ta med seg på reisen!

«Discover the word» og oppdag verden med Travelingo!

YouKnow

YouKnow er et kunnskapsspill der spillerne konkurrerer og repeterer kunnskap for å gi den et solid fotfeste i spillernes bevissthet, i det nobelprisvinneren og psykologen Daniel Kahneman kaller «system 1».

YouKnow er tilgjengelig i all slags temaer, fra matematikk, naturfag, geografi til historie, kultur og biologi – og nesten alle andre tenkelige temaer med konkretiserbar kunnskap.

X